menu

“Закони потрібні не для страху, а для допомоги громадянам…”

Вольтер

 

     Головними пріоритетними тенденціями роботи Новоселівської ЗОШ І-ІІІ ст.  з питання правового виховання і навчання на сучасному етапі є:

 • вдосконалення правоосвітньої роботи школи;
 • формування національної свідомості, любові до рідної землі, свого народу;
 • доступність для кожного учня всіх форм і типів освітніх послуг;
 • рівність умов для повної реалізації здібностей, таланту учня;
 • організація правоосвітньої роботи з батьками та учнями;
 • підпорядкування змісту навчання й виховання всебічному розвитку особистості школяра.

     Школа бачить своєю головною метою забезпечення умов для навчання і виховання патріота України, громадянина правової демократичної держави, який поважає її закони; формування навичок самоосвіти й самореалізації; розвитку сучасного і цілісного наукового світогляду.

Головні завдання школи:

 • виховання школяра як громадянина України, національно свідомої, вільної, демократичної, життєво і соціально компетентної особистості, здатної здійснювати самостійний вибір і приймати самостійні рішення у різноманітних життєвих ситуаціях, підготовленої до професійного самовизначення;
 • виховання в учнів поваги до Конституції України, державних символів України, прав і свобод людини і громадянина, почуття власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії, свідомого ставлення до обов`язків людини і громадянина;
 • різнобічний розвиток особистості учня, його здібностей і обдарувань, формування ціннісних орієнтацій, наукового світогляду.

 В нашій школі завдання правової освіти і виховання реалізуються наступним шляхом :

 • правоосвітня робота з учнями;
 • правоосвітня робота з батьками;
 • профілактика шкідливих звичок;
 • попередження негативних проявів поведінки;
 • співпраця з правоохоронними органами, місцевою владою;
 • вивчення Конституції України;
 • робота шкільного органу самоврядування.

    Правоосвітня робота здійснюється згідно із річним планом виховної роботи.

Превентивне виховання у школі здійснюється як під час уроків, так і в позаурочний час і охоплює як учнів, так і їхніх батьків, а також учителів та адміністрацію школи.

     Учні з темами правовиховної роботи знайомляться на уроках правознавства. Щорічно учні школи беруть участь у районній олімпіаді з правознавства.

З метою активізації превентивної роботи спрямованої на збереження і розвиток умов, що сприяють здоров’ю, збереженню життя учнів і на попередження несприятливого впливу на них факторів соціального середовища діє створена Рада профілактики правопорушень, серед підлітків школи.

      Суттєве місце у системі правоосвітньої роботи з дітьми посідає робота з батьками. Вона спрямована на забезпечення її правовими та педагогічними знаннями.

      Адміністрація школи тримає під постійним контролем відвідування учнями школи та успішність неповнолітніх. До відома батьків доводиться ця інформація, даються рекомендації, надається педагогічна та психологічна допомога. В цьому значну роль відіграє психологічна служба школи. В школі щорічно проходить Всеукраїнський тиждень права , під час якого класоводами та класними керівниками, педагогом – організатором, психологом, вчителем правознавства, бібліотекарем, вчителями малювання проводилися з дітьми колективні творчі справи, лекції, тренінги, бесіди, години спілкування на такі теми:

«Молодь та протиправна поведінка»;

«Учнівська молодь:цінності та пріоритети»;

«Як я знаю свої права» та «Права людини»;

«Чи добрі ви?»; «Який я у спілкуванні»

;«Права дитини – права людини» ;

«Скарбниця правознавця» – бібліотечна виставка правової літератури;

«Мої права та мої обов`язки» ;

«Правознавство в малюнках» ;

«Історія України – історія правових відносин»;

«Клуб знавців права».

Щорічно в школі відбуваються зустрічі з представниками юстиції.