menu

ПОЛОЖЕННЯ  ПРО  МЕТОДИЧНЕ  ОБ’ЄДНАННЯ

КЛАСНИХ  КЕРІВНИКІВ

 

  Методичне об’єднання класних керівників – структурний підрозділ внутрішньо-шкільної системи керування виховним процесом, який координує науково-методичну та організаційну роботу класних керівників.

    І. Основні завдання методичного об’єднання класних керівників:

 • Підвищення теоретичного, науково-методичного рівня підготовки класних керівників із питань психології та педагогіки;
 • Забезпечення виконання єдиних принципових підходів до виховання й соціалізації учнів;
 • Озброєння класних керівників сучасними виховними технологіями та знанням сучасних форм і методів роботи;
 • Вивчення, узагальнення та використання передового педагогічного досвіду роботи класних керівників;
 • Координування планування, організації та педагогічного аналізу виховних заходів класних керівників;
 • Сприяння становленню й розвитку системи виховної роботи класних керівників.

ІІ. Функції методичного об’єднання класних керівників:

 • Організує колективне планування і колективний аналіз життєдіяльності класних колективів;
 • Координує виховну діяльність класних колективів та організує їхню взаємодію в педагогічному процесі;
 • Планує і постійно коригує принципи виховання та соціалізації учнів;
 • Організує вивчення та запровадження класними керівниками сучасних технологій виховання, форм і методів виховної роботи;
 • Обговорює соціально-педагогічні програми класних керівників і творчих груп педагогів матеріалами узагальнення передового педагогічного досвіду роботи класних керівників, матеріалами атестації класних керівників;
 • Оцінює роботу членів об’єднання, клопочеться перед адміністрацією школи про заохочення класних керівників.

            

ІІІ. Документація методичного об’єднання класних керівників:

 • Список членів методичного об’єднання;
 • Річний план роботи методичного об’єднання;
 • Протоколи засідань методичного об’єднання;
 • Аналітичні матеріали за підсумками проведених заходів, тематичного адміністративного контролю (копії довідок, наказів);
 • Плани роботи творчих груп.
 • Теоретичні і практичні розробки із проблемних тем творчих груп;
 • Інструктивно-методичні документи про виховну роботу в класних колективах і діяльність класних керівників;
 • Матеріали «методичної скарбнички» класного керівника.

ІV. Структура плану роботи МО класних керівників:

  1. Стислий аналіз соціально-педагогічної ситуації розвитку учнів та аналіз роботи МО, проведеної у попередньому році.
  2. Педагогічні завдання об’єднання.
  3. Календарний план роботи МО, в якому є:
   • План завдань МО.
   • Графік відкритих заходів класів.
   • Участь МО в масових заходах школи.

 

  1. Підвищення фахової майстерності класних керівників:
 • Самоосвіта класних керівників,
 • Участь у курсовій перепідготовці;
 • Підготовка творчих робіт, виступів, доповідей;
 • Робота з атестації педагогів.
  1. Вивчення та узагальнення педагогічного досвіду роботи

класних керівників.

  1. Участь у тематичному й персональному контролі за виховним

процесом.

              

                               

ФУНКЦІОНАЛЬНІ  ОБОВ’ЯЗКИ  КЕРІВНИКА

МЕТОДИЧНОГО  ОБ’ЄДНАННЯ  КЛАСНИХ  КЕРІВНИКІВ

 

КЕРІВНИК МО КЛАСНИХ КЕРІВНИКІВ:

 1. Відповідає:
  • За планування, підготовку, проведення та аналіз діяльності методичного об’єднання.
  • За поповнення „методичної скарбнички” класного керівника.
  • За своєчасне впорядкування документації про роботу об’єднання і проведені заходи.
 2. Разом із директором і заступником директора з виховної роботи стежить:
 • За дотриманням принципів організації виховного процесу.
 • За виконанням класними керівниками їхніх функціональних обов’язків.
 • За підвищенням науково-методичного рівня виховної роботи.
 • За вдосконаленням психолого-педагогічної підготовки класних керівників.
 1. Організує:
 • Взаємодію класних керівників (членів МО) між собою і з іншими структурними підрозділами школи.
 • Відкриті заходи, семінари, конференції, тощо.
 • Вивчення, узагальнення та використання на практиці передового педагогічного досвіду роботи класних керівників.
 1. Координує планування, організацію та педагогічний аналіз виховних заходів класних колективів.
 2. Бере участь у підготовці та проведенні атестації класних керівників.
 3. Сприяє становленню та розвитку системи виховної роботи класних колективів.
 4. Керує діяльністю творчих груп класних керівників.

 

 

Засідання МО проводиться 5 разів на рік: перше (організаційне) засідання – у вересні, інші – один раз на чверть.

 

Перспективний план роботи затверджують на першому засіданні.

 

Керівництво плануванням та організацією діяльності МО здійснюють директор школи і заступник директора з виховної роботи.

сторінка на стадії оновлення