menu

Проблема, над якою працює, шкільне методичнее об’єднання природничо-математичного циклу у 2019-2020 н.р. «Впровадження інноваційних форм і методів навчання на уроках, як ефективного засобу формування ключових компетентностей учнів»

 

І засідання

Дата проведення: серпень 2019 року

Тема: Організація навчально-виховного процесу у 2019/2020н.р.

Мета: проаналізувати діяльність методичного об’єднання вчителів предметів природничо-математичного циклу за 2018/2019 навчальний рік та визначити пріоритетні напрямки роботи у поточному навчальному році.
Форма проведення: звіт, інформація, обговорення.

ІІ засідання

Дата проведення – листопад 2019року

Тема: Модернізація навчально-виховного процесу шляхом впровадження сучасних інноваційних технологій.

Мета:

  • розглянути головні засади та особливості інновацій НУШ відповідно нового закону про освіту.;
  • охарактеризувати шляхи впровадження інноваційних технологій навчання;
  • розширити знання вчителів про інноваційні методи та форми навчання.

Форма проведення: круглий стіл, презентація, майстер-клас, інформація.

ІІІ засідання

Дата проведення:січень 2020 року

Тема: Розвиток предметно-методичних та професійних компетентностей педагогів як засіб підвищення предметних та ключових компетентностей учнів.

Мета:

  • визначити особливості уроків із застосуванням інноваційних технологій;
  • розширити знання вчителів про способи, прийоми і форми навчання, що підвищують пізнавальний інтерес учнів;
  • проаналізувати методи оновлення навчального процесу.

Форма проведення: обмін думками, досвідом, відкриті уроки, інформація.

ІV засідання

Дата проведення – травень 2020 року

Тема: Підсумкове засідання.

Мета:

  • проаналізувати роботу шкільного методичного об’єднання природничо-математичного циклу за 2019/2020 навчальний рік та окреслити завдання на 2020/2021 навчальний рік;
  • заслухати творчі звіти вчителів з питань самоосвіти.

Форма проведення: інформація, повідомлення, звіт.

Голова ШМО Пентова А.